Firma JKM REAL s.r.o. uskutečnila v uplynulých letech řadu úspěšných prodejů a to jak dražbou, či výběrovým řízením. Z nichž jako referenční uvádíme tyto:

    • Interlov:  60.000.000 Kč
    • Dap Provmex: 30.000.000 Kč
    • Bioplynová elektrárna: 27.000.000 Kč
    • Hasičská zbrojnice Praha: 16.000.000 Kč
    • Danubia s.r.o.: 10.000.000 Kč