INTERLOV - HK - část podniku - VYDRAŽENO - 25 mil. Kč

Údaje z protokolu o provedení dražby - klikněte ZDE

Společnost CZ Future, s.r.o., sídlem Pod Lesem 197/16, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26011115, tímto oznamuje, že dne 29.1.2009 ve 13:00 hod. proběhne v Hradci Králové v Hotelu Černigov v sálu Panorama   ( 14. patro hotelu ) dobrovolná veřejná dražba části podniku provozovaná pod názvem „INTERLOV PRAHA, s.r.o., v likvidaci – regionální centrum Hradec Králové.“ Dražená část podniku sestává zejména z nemovitostí (pozemky a budovy v obci Hradec Králové, část obce a k.ú. Nový Hradec Králové, LV č. 3999), samostat. movitých věcí, zásob, fin. majetku, pohledávek a závazků  – blíže viz dražební vyhláška.

Navrhovatel dražby: společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o., v likvidaci, sídlem Jungmannova 32/25, Praha 1, PSČ: 115 25, IČ: 45807990.

Odhadnutá cena předmětu dražby dle znaleckého posudku: 24.727.000,- Kč.

Nejnižší podání: 24.727.000,- Kč. Minimální příhoz: 100.000,- Kč.

Prohlídky předmětu dražby: 14.1.2009 ve 13:00 hod. a 21.1.2009 ve 13:00 hod. Podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty 2.472.000,- Kč (bank. převodem či v hotovosti na bank. účet dražebníka č. 190702010/0300, nebo formou bankovní záruky; hotovostní úhrada dražební jistoty do rukou dražebníka není přípustná).


eBRÁNA webarchitect