Bytový dům v Trutnově - VYDRAŽENO - 6,5 mil. Kč

Dne 28.1.2008 ve 14.00 hod. realizujeme v hotelu Amber v Hradci Králové (bývalý hotel Černigov ) na návrh správce konkurzní podstaty úpadce Josefa Janouška dobrovolnou veřejnou dražbu třípodlažního bytového domu čp. 143 s pozemkem st. p. č. 808 v Novodvorské ulici v Trutnově s vyvolávací cenou 5.500.000,- Kč. Dům sestává z devíti bytů a jednoho nebytového prostoru, využívaného jako vinárna a herna. Bytové a nebytové prostory jsou pronajímány s měsíčním výnosem 40.000,- Kč. Odhadní cena domu byla stanovena na částku 6.500.000,- Kč. Bližší popis dražených nemovitostí je uveden v přiloženém znaleckém posudku.

eBRÁNA webarchitect