Bioplynová stanice Chroboly - Prodáno - 29 mil. Kč

Oznamujeme tímto konání výběrového řízení na prodej bioplynové stanice v Chrboholech. Předmětem prodeje je majetek nacházející se v majetkové podstatě společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o., se sídlem Hořovice, Slavíkova 76, PSČ 268 01, IČ: 271 05 946. Jedná se o nemovitý majetek zapsaný na LV č. 445 k.ú. Chroboly (pozemky parc. č. St. 229, St. 232, 363/3 a 363/5 a stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 229) a dlouhodobý hmotný majetek (technologický celek bioplynové stanice). Výběrové řízení probíhá v termínu od 4. 4. 2013 do 25. 4. 2013 do 15,00 hod. Minimální kupní cena je stanovena na 19 073 000,00 Kč bez DPH. Veškeré podrobnosti najdete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení čís. 4/4/13 a znaleckém posudku č. 038-716/2013.

eBRÁNA webarchitect