Insolvence

V oblasti insolvenčních řízení firma CZ Future s.r.o. zajišťuje:


1/  služby insolvenčním správcům
2/  správu majetkové podstaty
3/  služby věřitelům
4/  služby podnikům v insolvenci

v těchto oblastech:

- právní služby
- účetní služby
- archivní služby
- řešení pohledávek a závazků
- oceňování a zpeněžování majetku

užitečné odkazy:

Konkurzní noviny www.konkursni-noviny.cz

Dražební kalendář  www.drazebni-kalendar.cz
Včasným rozpoznáním úpadku či předlužení lze předcházet mnohým komplikacím.


insolvenční řízení je ovládáno dispoziční zásadou, tzn. že je zahajováno na návrh.  Především kvalitně zpracovaný insolvenční návrh předurčí, zda-li soudce dospěje k závěru, že navrhovaný způsob řešení úpadku je důvodný.
V této oblasti jsme schopni pomoci podnikatelům při řešení jejich situace, a to na základě předem sjednaných podmínek zakotvených v písemné mandátní smlouvě. Při plnění úkolů likvidace ve smyslu platných právních norem ČR a sepsané mandátní smlouvy zohledňujeme především zájmy klienta, a to ve vztahu k jeho dalšímu podnikání, přičemž samozřejmě dbáme na eliminaci jakýchkoli trestněprávních rizik.

 


eBRÁNA webarchitect