17.12.2018 dražba pozemků 2503 m2 pardubice rychlodráha 2,4 MIO Kč

Dne 17.12.2018 v 10.00 hod. proběhne dobrovolná dražba pozemků Pozemkových parcel.č. 708/33 - ostatní plocha o výměře 1 748 m2 a č. 2978/4 - ostatní plocha o výměře 755 m2 na LV č. 12000 v k.ú. Pardubice. Dražba proběhne v Hradci Králové, v advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., Malé náměstí 124. Nejnižší podání je stanoveno na částku 2.425.000,- Kč. Dražené pozemky se nacházejí v lokalitě ulici Dašická u křižovatky s rychlodráhou (ul. Kpt. Jaroše) v Pardubicích. Lokalita navazuje na centrum města. V okolí oceňovaných pozemků je zástavba rodinných domů. Pozemky jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě. Pozemky jsou zastavitelné s vymezením OZ - Občanské vybavení základní. Dražební vyhláška bude zveřejněna v zákonné lhůtě.

eBRÁNA webarchitect