Dražby, výběrová řízení

Podmínky dražby

Dobrovolné dražby

Provádí se na návrh vlastníka dražené věci, který chce věc zpeněžit.

Podmínkou pro provedení dobrovolné dražby je:

  • prokázání vlastnictví navrhovatele k předmětu dražby
  • uzavření smlouvy o provedení dražby s dražebníkem
  • předmět dražby není zahrnut do majetkové podstaty, není-li navrhovatelem insolvenční správce
  • nebyl nařízen výkon rozhodnutí prodejem předmětu dražby
  • nebylo-li vykonatelným rozhodnutím zakázáno s předmětem dražby nakládat
  • nedošlo ke střetu dražby dobrovolné s dražbou nedobrovolnou

eBRÁNA webarchitect